Szukaj

AGORA

Opinia o raporcie Grupy Agora 2018 r.

Szanowni Państwo,

mamy nadzieję, że lektura „Raportu odpowiedzialności Grupy Agora za 2018 r.” wzbogaciła Państwa wiedzę na temat wpływu, działalności i zaangażowania naszej firmy.

Raport przygotowaliśmy zgodnie z międzynarodowym Standardem GRI, dążąc do przejrzystości i transparentności. Chcemy jeszcze lepiej przygotować się do kolejnego procesu raportowania i poznać Państwa oczekiwania co zawartości raportu i zakresu ujawnianych danych.

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety i wyrażenie swojej opinii na temat Raportu. Odpowiedzi zbieramy do końca listopada 2019 r.

Kontakt .

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety i wyrażenie swojej opinii na temat Raportu.
Odpowiedzi zbieramy do końca listopada 2019 r.

1 Prosimy o ocenę poszczególnych części raportu pod względem przedstawionych treści – czy są one odpowiednio dobrane i wyczerpujące?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Nasza odpowiedzialność
Ład organizacyjny
Miejsce pracy
Prawa człowieka
Etyka i compliance
Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców
Wpływ społeczny
Wpływ środowiskowy
Informacje o raporcie

Sugestie lub uwagi?

2 Prosimy o ocenę elektronicznej wersji raportu. Czy raport on-line prezentuje treści i dane w sposób czytelny i przyjazny?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie nie

Sugestie lub uwagi?

3 Co podoba się Państwu najbardziej w Raporcie odpowiedzialności Grupy Agora za 2018 r.?

Sugestie lub uwagi?

4 Co według Państwa powinno znaleźć się w Raporcie odpowiedzialności Grupy Agora za 2019 r.?

Sugestie lub uwagi?