Szukaj

Start

Grupa Agora
Raport odpowiedzialności
2018

Codziennie odpowiedzialni .

Codziennie odpowiedzialni

Nasza odpowiedzialność

Nasza odpowiedzialność

Agora rozumie swoją odpowiedzialność jako wpływ na otoczenie i tworzenie wartości dla społeczeństwa.

Zobacz więcej .

Grupa Agora

Grupa Agora

Agora działa na polskim rynku medialnym od 1989 r.

Zobacz więcej .

Ład organizacyjny

Ład organizacyjny

Transparentność i przejrzystość to naczelne zasady naszej komunikacji.

Zobacz więcej .

Różnorodność

Miejsce pracy

Miejsce pracy

Pracownicy to najważniejszy kapitał firmy, dlatego Grupa Agora dąży do tego, aby stworzyć im atrakcyjne warunki pracy.

Zobacz więcej .

Prawa człowieka

Prawa człowieka

Jedną z kluczowych wartości leżących u podstaw Agory jest przestrzeganie praw człowieka.

Prawa człowieka .

Relacje

Etyka i przec

Etyka i PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM

Grupa Agora dba o najwyższe standardy etyczne w firmie, działalność zgodnie z prawem, wewnętrznymi i zewnętrznymi kodeksami i regulacjami.

Zobacz więcej .

Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców

Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców

Grupa Agora dąży do partnerskich relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i wszystkimi interesariuszami.

Zobacz więcej .

Rozwój

Wpływ społeczny

Wpływ społeczny

Grupa Agora bierze odpowiedzialność za wpływ swoich decyzji i działań na społeczeństwo, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa.

Zobacz więcej .

Wpływ środowiskowy

Wpływ środowiskowy

Grupa Agora wskazuje na kluczowe obszary wpływu środowiskowego związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zobacz więcej .

Prześlij opinię
Prześlij opinię