Szukaj

AGORA

Raport - CODZIENNIE ODPOWIEDZIALNI

W „Raporcie Odpowiedzialności Grupy Agora za 2018 r.” opisana została działalność i wpływ Grupy Agora na otoczenie w obszarach: miejsce pracy i prawa człowieka, etyka i przeciwdziałanie nadużyciom, relacje z klientami i dostawcami, wpływ społeczny i środowiskowy oraz ład korporacyjny.

Więcej .

Bartosz Hojka
Dzięki zaangażowaniu i pracy całego zespołu Grupy Agora zainicjowaliśmy i włączyliśmy się do kilkudziesięciu działań społecznych i filantropijnych, które realizowaliśmy w społecznościach lokalnych

Szanowni Państwo!

2018 był kolejnym rokiem, w którym Agora intensywnie rozwijała swoje marki i biznesy na rynku medialno-rozrywkowym, jednocześnie kładąc nacisk na odpowiedzialne i zrównoważone podejście do zarządzania oraz dbając o wysokie standardy działania.

Dzięki zaangażowaniu i pracy całego zespołu Grupy Agora zainicjowaliśmy i włączyliśmy się do kilkudziesięciu działań społecznych i filantropijnych, które realizowaliśmy w społecznościach lokalnych. W myśl zasady „Codziennie odpowiedzialni” zadbaliśmy o należytą staranność w obszarze etyki i przeciwdziałania nadużyciom, wprowadzając w październiku 2018 r. kompleksowy system etyki w Agorze. Nasz „Kodeks etyki Agory S.A.” to drogowskaz dla wszystkich pracowników i współpracowników, któremu towarzyszy anonimowy i poufny system zgłaszania nieprawidłowości. Był to istotny cel w naszym strategicznym podejściu do odpowiedzialności, nakreślony w „Raporcie Odpowiedzialności Grupy Agora za 2017 r.”. Co istotne, drugi raz z rzędu nasze staranne podejście do kwestii: środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania i ładu korporacyjnego zostało docenione i znaleźliśmy się w prestiżowym gronie 31 spółek notowanych w RESPECT Index – indeksie spółek odpowiedzialnych na Giełdzie Papierów Wartościowych. To dla nas ogromny powód do satysfakcji i motywacja do dalszych działań.

Naszą działalność i wpływ na otoczenie w obszarach: miejsce pracy i prawa człowieka, etyka i przeciwdziałanie nadużyciom, relacje z klientami i dostawcami, wpływ społeczny i środowiskowy oraz ład korporacyjny szczegółowo opisaliśmy w poniższym „Raporcie Odpowiedzialności Grupy Agora za 2018 r.”. W dokumencie zawarliśmy najistotniejsze informacje oraz wskaźniki niefinansowe związane z działalnością Grupy Agora we wszystkich obszarach biznesowych. Mamy nadzieję, że lektura tego dokumentu pozwoli Państwu zapoznać się z naszymi projektami oraz dowiedzieć się, jak podchodzimy do odpowiedzialności, którą rozumiemy jako odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, budowanie trwałych relacji z otoczeniem i szacunek dla różnorodności. Chcemy tworzyć wartość dla całego społeczeństwa, dlatego w raporcie znalazły się odniesienia do Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ. Nasz raport jest nie tylko wypełnieniem przez Grupę Agora obowiązku wynikającego z Dyrektywy 2014/95/UE, ale przede wszystkim pokazuje, jak ważna jest dla nas transparentność. Dlatego też po raz kolejny włączyliśmy naszych interesariuszy w proces jego tworzenia i przygotowaliśmy dokument zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania GRI.

W 2019 r. będziemy kontynuować nasze działania w myśl zasady „Codziennie odpowiedzialni”, zapraszając naszych interesariuszy do dialogu i współpracy. Chcemy wzmacniać naszą infrastrukturę etyczną oraz wprowadzać nowe rozwiązania z zakresu compliance. Planujemy również rozwijać inicjatywy społeczne, edukacyjne, kulturowe i charytatywne, a także działania na rzecz pracowników. Rezultaty tych projektów znajdą Państwo w kolejnym raporcie, a tymczasem zapraszam do lektury tegorocznego.

Mam nadzieję, że „Raport Odpowiedzialności Grupy Agora za 2018 r.” spotka się z Państwa zainteresowaniem i podzielą się Państwo z nami opiniami na jego temat.

Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory S.A.