Szukaj

AGORA

Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom

Grupa Agora dba o najwyższe standardy etyczne w firmie, działalność zgodnie z prawem, wewnętrznymi regulacjami oraz zewnętrznymi kodeksami, które zostały przyjęte przez Agorę S.A. i poszczególne spółki.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Zobacz Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Grupy Agora

Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

  • skutecznie działający system etyki i compliance zapewniający sprawne przeciwdziałanie wszelkim formom nadużyć
  • przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu oraz zachowanie należytej staranności w ramach współpracy z otoczeniem
  • system zgłaszania i monitorowania nadużyć, ochrona sygnalistów
  • Etyka w Agorze
  • System etyki w Agorze
  • Kodeks etyki Agory
  • Ochrona sygnalistów
  • Etyka reklamy i dziennikarstwa
  • Zapobieganie korupcji i nadużyciom

Wybierz temat: