Szukaj

AGORA

Nasza odpowiedzialność

Agora rozumie swoją odpowiedzialność jako wpływ na otoczenie i tworzenie wartości dla społeczeństwa.

  • Strategiczne podejście do odpowiedzialności
  • Cele i rezultaty
  • Dialog z interesariuszami
  • Ryzyka niefinansowe

Wybierz temat: