Szukaj

AGORA

Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców

Grupa Agora dąży do partnerskich relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami i wszystkimi interesariuszami. Prowadząc dialog, wysłuchuje opinii i odpowiada na potrzeby tych grup.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Zobacz Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Grupy Agora

Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców - Wzrost gospodarczy i godna praca
Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca

 • rozwijanie współpracy z podmiotami, które przestrzegają prawa oraz zachowują należytą staranność w przestrzeganiu standardów branżowych oraz praw człowieka
 • rozwijanie i prowadzenie dotychczasowej w działalności w oparciu o standardy odpowiedzialnego biznesu
Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

 • świadczenie najwyższej jakości usług, odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 • budowanie dobrych i długotrwałych kontaktów z klientami
 • uczciwość i postępowanie zgodne z najwyższymi standardami etyki oraz transparentność w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi
 • oferowanie produktów i usług dostosowanych do różnych grup klientów
 • Klienci i użytkownicy
 • Łańcuch dostaw Grupy Agora
 • Zasady współpracy
 • Budowanie relacji
 • Odpowiedzialność mediów
 • Ochrona danych osobowych i prywatności

Wybierz temat: