Szukaj

AGORA

Ład organizacyjny

Transparentność i przejrzystość to naczelne zasady naszej komunikacji. Jako spółka giełdowa Agora S.A. zobowiązana jest do przestrzegania licznych regulacji w zakresie przekazywania informacji o firmie i jej działalności. Celem jej działania jest zapewnienie wszystkim interesariuszom równego dostępu do informacji, rozwijając różne nowoczesne narzędzia komunikacji.

  • Ład korporacyjny
  • Transparentność i raportowanie
  • System zarządzania ryzykiem
  • Dodatkowe informacje

Wybierz temat: