Szukaj

AGORA

Miejsce pracy

Pracownicy to najważniejszy kapitał firmy, dlatego Grupa Agora dąży do tego, aby stworzyć pracownikom atrakcyjne warunki pracy.

Zarząd Agory stara się zapewnić pracownikom środowisko otwarte na różnorodności, w którym naczelnymi zasadami są: równe traktowanie, respektowanie praw człowieka, wzajemny szacunek oraz współpraca.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Zobacz Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Grupy Agora

Miejsce pracy - Wzrost gospodarczy i godna praca
Miejsce pracy - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca

  • rozwój kompetencji pracowników Agory
  • zapewnienie stabilnego zatrudnienia
  • zaangażowanie pracowników w działania społeczne, edukacyjne i kulturowe
  • dbałość o respektowanie praw człowieka w miejscu pracy
  • Nasi pracownicy
  • Work-life balance
  • Zdrowie i bezpieczeństwo pracy
  • Szkolenia i rozwój
  • Wynagrodzenia
  • Wewnętrzne regulacje

Wybierz temat: