Szukaj

AGORA

Społeczeństwo

Grupa Agora bierze odpowiedzialność za wpływ swoich decyzji i działań na społeczeństwo, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania swoich interesariuszy.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Zobacz Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Grupy Agora

Wpływ społeczny - Koniec z ubóstwem
Wpływ społeczny - Koniec z ubóstwem

Koniec z ubóstwem

 • zaangażowanie w akcje charytatywne, których celem jest wsparcie potrzebujących
 • edukacja społeczeństwa na temat wsparcia potrzebujących
Wpływ społeczny - Zero głodu
Wpływ społeczny - Zero głodu

Zero głodu

 • edukacja w zakresie niemarnowania żywności oraz racjonalnej konsumpcji
Wpływ społeczny - Dobre zdrowie i jakość życia
Wpływ społeczny - Dobre zdrowie i jakość życia

Dobre zdrowie i jakość życia

 • podnoszenie jakości życia i zdrowia społeczeństwa dzięki dedykowanym akcjom i inicjatywom 
 • promocja zdrowego stylu życia
Wpływ społeczny - Dobra jakość edukacji
Wpływ społeczny - Dobra jakość edukacji

Dobra jakość edukacji

 • działania na rzecz podnoszenia jakości edukacji 
 • działalność edukacyjna
Wpływ społeczny - Równość płci
Wpływ społeczny - Równość płci

Równość płci

 • działania wspierające równość kobiet i równe traktowania płci
 • inicjatywy wzmacniające udział i rolę kobiet we współczesnym społeczeństwie
Wpływ społeczny - Mniej nierówności
Wpływ społeczny - Mniej nierówności

Mniej nierówności

 • skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na różne przesłanki, we wszystkich aspektach
W pływ społeczny - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
W pływ społeczny - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

 • projekty wspierające innowacyjność, promocję nowych modeli i rozwiązań biznesowych, przedsiębiorczości
Wpływ społeczny - Zrównoważone miasta i społeczeństwo
Wpływ społeczny - Zrównoważone miasta i społeczeństwo

Zrównoważone miasta i społeczeństwo

 • działania na rzecz zrównoważonych miast, ich mieszkańców, poruszające najważniejsze tematy związane z miastami
Wpływ społeczny - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Wpływ społeczny - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

 • wzmocnienie instytucji oraz organizacji, które przyczyniają się do rozwoju społecznego i społeczeństwa obywatelskiego
Wpływ społeczny - Partnerstwa na rzecz celów
Wpływ społeczny - Partnerstwa na rzecz celów

Wzrost gospodarczy i godna praca

 • partnerstwo na rzecz rozwoju, szczególnie edukacji, kultury, sztuki, dziennikarstwa i mediów oraz wspierania równości kobiet i mężczyzn
 • Wpływ społeczny
 • Działania społeczne
 • Działania edukacyjne
 • Działania kulturalne
 • Działania charytatywne
 • Fundacje

Wybierz temat: