Szukaj

AGORA

Środowisko

Grupa Agora wskazuje na kluczowe obszary wpływu środowiskowego związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Zobacz Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Grupy Agora

Wpływ środowiskowy - Czysta woda i warunki sanitarne
Wpływ środowiskowy - Czysta woda i warunki sanitarne

Czysta woda i warunki sanitarne

 • dbałość o wodę wiąże się z monitorowaniem zużycia wody w budynkach administrowanych przez Agorę i kinach sieci Helios oraz w drukarniach Grupy Agora 
 • jednym z celów w działalności poligraficznej jest racjonalne użytkowanie zasobów, dlatego też nieustannie wprowadzane są nowe rozwiązania, które mają wpłynąć na redukcję zużycia wody
Wpływ środowiskowy - Czysta i dostępna energia
Wpływ środowiskowy - Czysta i dostępna energia

Czysta i dostępna energia

 • efektywność energetyczna jest jednym z głównych celów środowiskowych Grupy Agora 
 • optymalizacja zużycia energii elektrycznej odbywa się poprzez działania proekologiczne i wprowadzenie nowych rozwiązań w administrowanych budynkach, drukarniach, kinach i na nośnikach reklamy zewnętrznej
Wpływ środowiskowy - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Wpływ środowiskowy - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

 • innowacyjne rozwiązania służące zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów stosowane są m.in. w nowoczesnych nośnikach reklamy zewnętrznej oraz meblach miejskich
 • w drukarniach wprowadzane i rozwijane są technologie i procesy produkcyjne przyjazne dla środowiska
Wpływ środowiskowy - Zrównoważone miasta i społeczeństwo
Wpływ środowiskowy - Zrównoważone miasta i społeczeństwo

Zrównoważone miasta i społeczeństwo

 • współtworzenie miast inteligentnych, dzięki ekologicznym, interaktywnym i funkcjonalnym rozwiązaniom
Wpływ środowiskowy - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Wpływ środowiskowy - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

 • wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego
 • ograniczanie odpadów
Wpływ środowiskowy - Działanie w dziedzinie klimatu
Wpływ środowiskowy - Działanie w dziedzinie klimatu

Działanie w dziedzinie klimatu

 • Agora regularnie przeprowadza proces szacowania wpływu swojej działalności na klimat, wprowadzając rozwiązania i działania służące minimalizowania negatywnego oddziaływania
 • Wpływ środowiskowy
 • Poligrafia
 • Reklama zewnętrzna - AMS
 • Kina
 • Gastronomia

Wybierz temat: